AS20598

Cyber Space - Updated 18 Jul 2024 03:58 Thu

Organization: Cyber Space
Country of Origin: NG Nigeria
Peer Counts: 9
Network Counts: 68

AS20598 IPv4 Peers

  • AS3693215.91
  • AS3761313.64
  • AS3098813.64
  • AS3746813.64
  • AS3714813.64
  • AS2946513.64
  • AS67629.09
  • AS376624.55
  • AS3281832.27
Rank Description Country Peer
7 IXPN Lagos Route Servers NG AS36932
6 Dolphin Telecom NG AS37613
6 Internet Solutions, Ghana NG AS30988
6 Angola Cables AO AS37468
6 Globacom Limited NG AS37148
6 MTN NIGERIA Communication NG AS29465
4 SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle GB AS6762
2 WIOCC ZA AS37662
Prefix Description Country
102.128.74.0/24 Cyber Space NG
158.26.160.0/24 Cyber Space NG
196.251.228.0/22 Tehilah Base Digital LTD NG
41.71.129.0/24 Lagos NG
41.71.131.0/24 Lagos NG
41.71.134.0/24 Lagos NG
41.71.135.0/24 Lagos NG
41.71.136.0/24 Lagos NG
41.138.161.0/24 Lagos NG
41.138.162.0/24 Lagos NG
41.138.163.0/24 Lagos NG
41.138.164.0/24 Lagos NG
41.138.165.0/24 Lagos NG
41.138.166.0/24 Lagos NG
41.138.167.0/24 Lagos NG
41.138.168.0/24 Lagos NG
41.138.169.0/24 Lagos NG
41.138.170.0/24 Lagos NG
41.138.171.0/24 Lagos NG
41.138.172.0/24 Lagos NG
41.138.173.0/24 Lagos NG
41.138.180.0/24 Lagos NG
41.138.181.0/24 Lagos NG
41.138.182.0/24 Lagos NG
41.138.183.0/24 Lagos NG
41.138.184.0/24 Lagos NG
41.138.185.0/24 Lagos NG
41.138.186.0/24 Lagos NG
41.138.187.0/24 Lagos NG
41.138.188.0/24 Lagos NG
41.138.189.0/24 Lagos NG
41.138.190.0/24 Lagos NG
41.138.191.0/24 Lagos NG
212.100.64.0/24 Lagos. NG
212.100.65.0/24 Lagos. NG
212.100.66.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.67.0/24 Lagos. NG
212.100.68.0/24 Lagos, Nigeria NG
212.100.69.0/24 Provider Local Registry NG
212.100.70.0/24 Lagos, Nigeria NG
212.100.71.0/24 Lagos, Nigeria NG
212.100.72.0/24 Cyberspace Ltd NG
212.100.73.0/24 Cyberspace Ltd NG
212.100.74.0/24 Cyberspace Ltd NG
212.100.75.0/24 Cyberspace Ltd NG
212.100.76.0/24 Lagos. NG
212.100.77.0/24 Lagos. NG
212.100.78.0/24 Lagos. NG
212.100.79.0/24 Lagos. NG
212.100.80.0/24 Lagos. NG
212.100.81.0/24 Lagos. NG
212.100.82.0/24 Lagos. NG
212.100.83.0/24 Lagos. NG
212.100.84.0/24 Lagos. NG
212.100.86.0/24 Lagos. NG
212.100.88.0/24 Lagos. NG
212.100.89.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.90.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.91.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.92.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.93.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.94.0/24 Victoria Island, Lagos NG
212.100.95.0/24 Victoria Island, Lagos NG
41.71.137.0/24 Lagos NG
41.138.174.0/24 Lagos NG
41.138.192.0/24 Cyber Space NG
212.100.64.0/19 Provider Local Registry NG
212.100.87.0/24 Lagos. NG
Rank Description Country Peer
7 IXPN Lagos Route Servers NG AS36932
6 Dolphin Telecom NG AS37613
6 Internet Solutions, Ghana NG AS30988
6 Angola Cables AO AS37468
6 Globacom Limited NG AS37148
6 MTN NIGERIA Communication NG AS29465
4 SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle GB AS6762
2 WIOCC ZA AS37662