196.216.203.0/24

Central Bank of Nigeria - Updated 19 Jun 2024 14:19 Wed

Network Description: Central Bank of Nigeria
Organization: Central Bank of Nigeria / CBN-AS
Country of Network: NG Nigeria
Prefix Description Country
196.216.200.0/24 Central Bank of Nigeria NG
196.216.201.0/24 Central Bank of Nigeria NG
196.216.202.0/24 Central Bank of Nigeria NG
196.216.203.0/24 Central Bank of Nigeria NG