AS8781

Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom aka (Q Tel) - Updated 18 May 2024 04:22 Sat

Organization: Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom
Also Known As: Q Tel
Company Website: http://www.ooredoo.qa
Country of Origin: QA Qatar
Peer Counts: 19
Network Counts: 151

AS8781 IPv4 Peers

 • AS2935730.16
 • AS55117.94
 • AS64537.94
 • AS12997.94
 • AS422987.94
 • AS1746.35
 • AS67626.35
 • AS74734.76
 • AS54163.17
 • AS33563.17
 • AS151331.59
 • AS2048061.59
Prefix Description Country
2.23.224.0/19 Akamai Technologies QA
78.100.0.0/15 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.2.0/24 OOREDOO-ISP-INFRASTRUCTURE QA
78.100.3.0/24 OOREDOO-ISP-INFRASTRUCTURE QA
78.100.6.0/24 OOREDOO-ISP-INFRASTRUCTURE QA
78.100.32.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.32.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.48.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.48.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.53.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.59.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.64.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.80.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.112.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.128.0/19 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.100.155.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.96.0/19 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.96.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.97.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.98.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.99.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
82.148.101.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.105.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.106.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.109.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.110.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.113.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.117.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.120.0/24 ADSLPOOL QA
82.148.124.0/24 ADSLPOOL QA
86.62.192.0/18 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
86.62.192.0/22 OOREDOO ADSL-2 pool QA
86.62.196.0/22 OOREDOO ADSL-2 pool QA
86.62.200.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
86.62.204.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
86.62.241.0/24 IPMPLS-1 QA
89.211.0.0/16 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
89.211.3.0/24 Qatar Telecom QA
89.211.4.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
89.211.5.0/24 Mobile-Broadband-Pool-No-4 QA
89.211.6.0/24 Mobile-Broadband-Pool-No-4 QA
89.211.7.0/24 Mobile-Broadband-Pool-No-4 QA
89.211.16.0/21 Qatar Telecom QA
89.211.24.0/21 Qatar Telecom QA
89.211.32.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
89.211.48.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
184.29.68.0/23 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
23.15.42.0/23 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
23.15.44.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
23.195.4.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.208.128.0/17 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.96.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.100.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.104.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.108.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.112.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.116.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.120.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.124.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.192.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.208.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.212.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.216.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.224.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.228.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.232.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.236.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
37.211.240.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
104.97.48.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
104.122.128.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.202.128.0/21 BUSINESS-DSL-POOL-2 QA
176.202.136.0/21 BUSINESS-DSL-POOL-3 QA
176.202.240.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.0.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.16.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.32.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.48.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.64.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.80.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.96.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.112.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.128.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.144.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.160.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.176.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.192.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.208.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.224.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
176.203.240.0/20 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
178.152.64.0/20 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.128.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.132.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.136.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.140.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.144.0/20 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.160.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.164.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.168.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.172.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.176.0/20 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.192.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.196.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.200.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.204.0/22 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.208.0/20 APC-BRAS-POOL-6 QA
178.152.224.0/22 APC-BRAS-POOL-4 QA
178.152.228.0/22 APC-BRAS-POOL-4 QA
178.152.232.0/22 APC-BRAS-POOL-4 QA
178.152.236.0/22 APC-BRAS-POOL-4 QA
178.152.240.0/20 APC-BRAS-POOL-4 QA
178.153.64.0/20 KTC-BRAS-POOL-6 QA
178.153.128.0/20 WBC-BRAS-POOL-6 QA
185.96.224.0/22 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
209.58.40.0/23 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.192.0/19 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.192.0/24 Wadi-Alsail-Qatar-Doha-p.o.box 217 QA
212.77.199.0/24 Wadi-Alsail-Qatar-Doha-p.o.box 217 QA
212.77.202.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.204.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.207.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.209.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.210.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.211.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.217.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.218.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.220.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
212.77.221.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
213.130.96.0/19 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
213.130.112.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
213.130.113.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
213.130.119.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
213.130.121.0/24 Ooredoo Qatar formerly Qatar Telecom QA
78.101.0.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.4.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.8.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.12.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.32.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.36.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.40.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.44.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.48.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.52.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.56.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
78.101.60.0/22 QTEL-ADSL-POOL QA
82.148.102.0/24 ADSLPOOL QA
89.211.12.0/24 Mobile-Broadband-Pool-No-4 QA
89.211.13.0/24 Mobile-Broadband-Pool-No-4 QA
178.153.144.0/22 WBC-BRAS-POOL-6 QA
178.153.148.0/22 WBC-BRAS-POOL-6 QA
178.153.152.0/22 WBC-BRAS-POOL-6 QA
178.153.156.0/22 WBC-BRAS-POOL-6 QA