AS58895

Ebone Network (Pvt) Ltd aka (Ebone, DreamNet, EboneNet) - Updated 02 Jun 2023 04:53 Fri

Organization: Ebone Network (Pvt) Ltd
Also Known As: Ebone, DreamNet, EboneNet
Company Website: http://www.ebonenet.com/
Company Looking Glass: https://bgp.he.net/AS58895
Country of Origin: PK Pakistan
Peer Counts: 4
Network Counts: 416

AS58895 IPv4 Peers

  • AS1755752.94
  • AS3819335.29
  • AS1339335.88
  • AS1417115.88
Rank Description Country Peer
9 Pakistan Telecommunication LTD (PTCL) PK AS17557
6 Trans World Associates (Pvt.) Ltd. PK AS38193
1 NETSAT1 PK AS133933
1 Fiber Beam PK AS141711
Prefix Description Country
36.255.100.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
36.255.100.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
36.255.101.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
36.255.102.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
36.255.103.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
43.229.164.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
43.229.164.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
43.229.165.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
43.229.166.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
43.229.167.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
43.230.92.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
43.230.93.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
43.230.94.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
43.230.95.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
43.231.60.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
43.231.60.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.231.61.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.231.62.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.231.63.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.246.220.0/22 Real Miles Communication PK
43.246.220.0/24 Real Miles Communication PK
43.246.221.0/24 Real Miles Communication PK
43.246.222.0/24 Real Miles Communication PK
43.246.223.0/24 Real Miles Communication PK
43.246.224.0/22 E Bone Network (Pvt.) Limited PK
43.248.12.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
43.248.12.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.248.13.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.248.14.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
43.248.15.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
58.181.98.0/24 Islamabad, Pakistan PK
59.103.30.0/23 Narrowband HSI Pool for Rawalpindi1&2 PK
59.103.30.0/24 Narrowband HSI Pool for Rawalpindi1&2 PK
59.103.31.0/24 Narrowband HSI Pool for Rawalpindi1&2 PK
59.103.74.0/24 HSI Pool PK
59.103.152.0/23 Narrowband HSI Pool for Multan PK
59.103.152.0/24 Narrowband HSI Pool for Multan PK
59.103.153.0/24 Narrowband HSI Pool for Multan PK
59.103.176.0/24 Narrowband HSI Pool for Multan PK
59.103.178.0/23 Narrowband HSI Pool for Multan PK
116.71.2.0/23 Islamabad, Pakistan PK
116.71.2.0/24 Islamabad, Pakistan PK
116.71.3.0/24 Islamabad, Pakistan PK
116.213.32.0/22 Evosol (Pvt) Ltd PK
117.53.40.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
117.53.40.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
117.53.41.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
117.53.42.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
117.53.43.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
119.152.48.0/22 Islamabad, Pakistan PK
119.152.48.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.49.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.50.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.51.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.52.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.53.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.54.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.55.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.56.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.57.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.58.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.59.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.60.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.61.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.62.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.63.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-1 PK
119.152.96.0/20 Islamabad, Pakistan PK
119.152.96.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.97.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.98.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.99.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.100.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.101.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.102.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.103.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.104.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.105.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.106.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.107.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.108.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.109.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.110.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.111.0/24 HSI Pool on Lahore BRAS-2 PK
119.152.124.0/23 Pools BRAS PK
123.108.92.0/22 Media Hub Marketing (Pvt.) Limited PK
123.108.94.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
123.108.95.0/24 Media Hub Marketing (Pvt.) Limited PK
123.253.92.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
123.253.93.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
123.253.94.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
123.253.95.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
150.129.4.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
150.129.4.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
150.129.5.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
150.129.6.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
150.129.7.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
154.192.0.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.4.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.8.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.12.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.16.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.20.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.24.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.28.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.32.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.36.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.40.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.44.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.48.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.52.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.56.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.60.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.64.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.64.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.65.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.66.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.67.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.68.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.68.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.69.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.70.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.71.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.72.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.72.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.73.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.74.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.75.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.76.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.76.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.77.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.78.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.79.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.80.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.80.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.81.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.82.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.83.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.84.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.84.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.85.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.86.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.87.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.88.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.88.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.89.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.90.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.91.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.92.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.92.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.93.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.94.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.95.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.96.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.96.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.97.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.98.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.99.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.100.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.100.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.101.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.102.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.103.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.104.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.104.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.105.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.106.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.107.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.108.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.108.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.109.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.110.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.111.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.112.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.112.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.113.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.114.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.115.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.116.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.116.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.117.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.118.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.119.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.120.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.120.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.121.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.122.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.123.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.124.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.124.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.125.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.126.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.127.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.128.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.132.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.136.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.140.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.161.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.164.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.165.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.166.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.167.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.170.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.171.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.172.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.173.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.179.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.180.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.181.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.182.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.183.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.192.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.196.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.196.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.197.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.198.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.199.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.200.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.200.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.201.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.202.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.203.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.204.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.204.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.205.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.206.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.207.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.208.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.209.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.210.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.211.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.212.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.212.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.213.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.214.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.215.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.216.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.216.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.217.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.218.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.219.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.220.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.220.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.221.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.222.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.223.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.224.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.224.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.225.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.226.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.227.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.228.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.228.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.229.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.230.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.232.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.232.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.233.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.234.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.235.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.236.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.236.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.237.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.238.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.239.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.240.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.240.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.241.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.242.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.243.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.244.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.244.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.245.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.246.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.247.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.248.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.248.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.249.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.250.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.251.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.252.0/22 Cloud Innovation Ltd PK
154.192.252.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.253.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.254.0/24 Nayatel Private Limited PK
154.192.255.0/24 Nayatel Private Limited PK
45.113.124.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
45.113.125.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
45.113.126.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
45.113.127.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
45.117.104.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
45.117.104.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
45.117.105.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
45.117.106.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
45.117.107.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
103.24.96.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.24.96.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.24.97.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.24.98.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.24.99.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.35.208.0/22 Real Miles Communication PK
103.35.208.0/24 Real Miles Communication PK
103.35.209.0/24 Real Miles Communication PK
103.35.210.0/24 Real Miles Communication PK
103.35.211.0/24 Real Miles Communication PK
103.35.212.0/22 E Bone Network (Pvt.) Limited PK
103.35.212.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.35.213.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.35.214.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.35.215.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.39.80.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.39.80.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.39.81.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.39.82.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.39.83.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.49.136.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.49.136.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.49.137.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.49.138.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.49.139.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.50.156.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.50.156.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.50.157.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.50.158.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.50.159.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.53.44.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.53.44.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.53.45.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.53.46.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.53.47.0/24 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.57.168.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.57.168.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
103.57.169.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
103.57.170.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
103.57.171.0/24 Ebone Network Pvt. Ltd. PK
103.70.84.0/22 Ebone Network (PVT.) Limited PK
103.70.84.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.70.85.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.70.86.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.70.87.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.72.84.0/22 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
103.72.84.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
103.72.85.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
103.72.86.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
103.72.87.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
103.83.20.0/22 Media Hub Marketing (Pvt.) Limited PK
103.83.20.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers MH-Lhr PK
103.83.21.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers MH-Lhr PK
103.83.22.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers MH-Lhr PK
103.83.23.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers MH-Lhr PK
103.87.192.0/22 Karachi PK
103.87.192.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.87.193.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.87.194.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.87.195.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.92.20.0/22 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.92.20.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.92.21.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.92.22.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.92.23.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.93.13.0/24 Fiber Beam Pvt Ltd PK
103.93.216.0/22 Rising Cable Net (Pvt) Ltd PK
103.93.216.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.93.217.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.93.218.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.93.219.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.94.244.0/24 Arif Engineering Works PK
103.102.38.0/24 ARIF ENGINEERING WORKS PK
103.102.40.0/23 ARIF ENGINEERING WORKS PK
103.102.40.0/24 Arif Engineering Works PK
103.102.41.0/24 Arif Engineering Works PK
103.102.156.0/22 Apartment No.8, 3rd Floor, eden center 43 Jail Road PK
103.102.156.0/24 Apartment No.8, 3rd Floor, eden center 43 Jail Road PK
103.102.157.0/24 Apartment No.8, 3rd Floor, eden center 43 Jail Road PK
103.102.158.0/24 Apartment No.8, 3rd Floor, eden center 43 Jail Road PK
103.102.159.0/24 Apartment No.8, 3rd Floor, eden center 43 Jail Road PK
103.104.87.0/24 Vision East (PVT) Ltd PK
103.104.96.0/23 Vision East (PVT) Ltd PK
103.104.96.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.104.97.0/24 Dynamic IP Pool for Broadband Customers PK
103.117.160.0/22 MEDIACOM CATV (PVT.) LIMITED PK
103.117.160.0/24 Vision East (Pvt) Ltd PK
103.117.161.0/24 Vision East (Pvt) Ltd PK
103.117.162.0/24 Vision East (Pvt) Ltd PK
103.117.163.0/24 Vision East (Pvt) Ltd PK
103.129.140.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.129.141.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.129.142.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.129.143.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd PK
103.193.18.0/24 Vision East (PVT) Ltd PK
103.200.196.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.200.197.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.200.198.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.200.199.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.203.44.0/22 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.203.44.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.203.45.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.203.46.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.203.47.0/24 Evosol (Pvt) Ltd PK
103.209.84.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.209.85.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.209.86.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
103.209.87.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
202.5.131.0/24 Karachi PK
203.3.132.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
203.11.65.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
203.96.168.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
203.96.169.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
203.96.170.0/24 Fibercom Technologies PVT Ltd PK
203.96.171.0/24 Ebone Network (Pvt) Ltd. PK
203.109.40.0/22 Vision East (PVT) Ltd PK
203.109.40.0/24 Broadband Customer Allocation PK
203.109.41.0/24 Broadband Customer Allocation PK
203.109.42.0/24 Broadband Customer Allocation PK
203.109.43.0/24 Broadband Customer Allocation PK
203.142.218.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
203.161.179.0/24 Style Of Global, IT Support and Services Company PK
119.152.52.0/23 Islamabad, Pakistan PK
Rank Description Country Peer
9 Pakistan Telecommunication LTD (PTCL) PK AS17557
6 Trans World Associates (Pvt.) Ltd. PK AS38193
1 NETSAT1 PK AS133933
1 Fiber Beam PK AS141711