AS49240

inmabank Alinma Bank - Updated 18 May 2024 00:47 Sat

Organization: Alinma Bank / inmabank
Country of Origin: SA Saudi Arabia
Peer Counts: 4
Network Counts: 7

AS49240 IPv4 Peers

  • AS3575330
  • AS3439725
  • AS3278725
  • AS3581920
Prefix Description Country
185.163.162.0/23 Alinma Bank SA
185.163.162.0/24 Alinma Bank SA
185.163.163.0/24 Alinma Bank SA
195.88.244.0/23 Alinma Bank SA
195.88.244.0/24 Alinma Bank SA
195.88.245.0/24 Alinma Bank SA
185.163.160.0/24 Alinma Bank SA